+420 774 314 408 Czech Republic +7 903 5678158 Russia +380 50 462 42 39 Ukraine Mon-Fri 9 00 20 00 LONDÝNSKÁ 59, PRAHA
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Naši lékaři se specializují na diagnostiku, léčbu a preventivní vyšetření pacientů s nádory štítné žlázy a těžkými formami endokrinní orbitopatie. Na klinice je každý rok vyšetřeno cca 6 000 pacientů a hospitalizováno je přibližně 950 z nich (více než 95 % připadá na onkologická onemocnění). V oblasti nukleární lékařské diagnostiky poskytujeme péči v celém rozsahu naší odbornosti. Poskytujeme také poradenské služby pro jiná oddělení nemocnice a spádové endokrinology.

Vědeckovýzkumná činnost úzce souvisí s klinickou praxí. Jsme certifikovaným centrem pro léčbu rakoviny radiofarmakem 131I-MIBG, diagnostiku a terapii po přípravě rekombinantního lidského hormonu stimulujícího štítnou žlázu (rhTSH) a pro léčbu závažné tyreoidální autoimunitní orbitopatie (TAO) za použití léků podobných somatostatinu.

Při naší činnosti úzce spolupracujeme s Oddělením radiologické fyziky FN Motol, které:

  • zajišťuje pravidelnou kontrolu kvality vizualizačních systémů a měřicích zařízení
  • zajišťuje aplikaci a optimalizaci radiační ochrany při poskytování lékařské péče, zejména radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření, radiační ochraně pracovníků, pracovišť a jejich okolí
  • zajišťuje nepřetržité sledování dodržování požadavků radiační ochrany
  • určuje radiační zátěž pacienta na základě vyšetření nebo léčby radionuklidem
  • spolupracuje s lékaři při shromažďování a vyhodnocování klinických údajů
  • spolupracuje při zavádění nových diagnostických a terapeutických metod v souladu s doporučeními Evropské asociace nukleární medicíny (EANM)
  • zajišťuje soulad dokumentace na pracovišti s legislativními normami a doporučeními Státní správy jaderné bezpečnosti při nakládání se zdroji ionizujícího záření a radiační ochranou
  • účastní se grantových výzkumů

Добро пожаловать на сайт SLK

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Welcome to our website

We will contact You shortly