+420 774 314 408 Czech Republic +7 903 5678158 Russia +380 50 462 42 39 Ukraine Mon-Fri 9 00 20 00 LONDÝNSKÁ 59, PRAHA

ВV evropském regenerativním lékařství je terapie kmenovými buňkami aktivně používána od roku 2000. Čeští lékaři a vědci vyvinuli postupy pro nejjemnější výběr a použití materiálu pro obnovení organismu pacienta.

oncal

Použitím kmenových buněk při terapii se může výrazně zlepšit kvalita života nebo dosažení uzdravení v případě následujících oblastí:

 • рассеянный и боковой амиотрофические склерозы
 • невропатия лицевого нерва, тройничного нерва, отводящего глазного нерва
 • компрессионные невропатии (синдром запястного канала, невропатия локтевого нерва, лучевого нерва, бедренного нерва, наружного кожного нерва бедра, малоберцового нерва)
 • энцефалопатия (дисциркуляторная, метаболическая, токсическая)
 • невралгии (тройничного, затылочного нерва и др.)
 • плексопатии (плечевая, пояснично-крестцовая)
 • полиневропатия (эндокринная, алкогольная, лекарственная)
 • дегенеративные изменения тканей головного мозга (болезни Паркинсона, Альцгеймера)
 • сирингомиелия
 • синдром беспокойных ног
 • неврастения, синдром хронической усталости
 • неврологические расстройства при соматических заболеваниях, интоксикациях
 • панкреонекроз
 • панкреатит
 • сахарный диабет
 • цирроз печени
 • почечная недостаточность
 • аутоимунный тиреоидит ( болезнь Хасимото)
 • энцефаломиелит
 • полиневрит
 • аддиссонова болезнь
 • системная красная волчанка
 • ревматоидный артрит
 • системная склеродермия
 • полимиозит, дерматомиозит, фокальный миозит
 • воспалительная миопатия при аутоиммунных заболеваниях
 • тромбоцитопеническая пурпура
 • тиреотоксикоз
 • миастения Гравис
 • синдром Шегрена
 • синдром Гудпасчера
 • остеохондроз, осложненный протрузиями МПД, грыжами МПД с болевыми, дистрофическими синдромами (цервикалгия, цервикокраниалгия, цервикобрахиалгия, торакоалгия, люмбалгия, люмбоксиалгия, кокцигодиния)
 • артриты, артрозы, возрастные дегенеративные изменения хрящевой, соединительной или костной тканей
 • травмы, переломы
 • анкилоз
 • контрактура
 • инсульт головного мозга
 • черепно-мозговые травмы
 • позвоночно-спинномозговые травмы
 • синдром Гийена-Барре
 • острые инфекционные заболевания головного и спинного мозга
 • псориаз бляшковидный, пустулёзный, ногтей
 • псориатический артрит
 • псориатическая эритродермия
 • безоперационная подтяжка лица и уменьшение морщин
 • глубокие повреждения кожного покрова, рубцы, шрамы
 • общее укрепление и улучшение состояния волос и кожи
 • заболевания репродуктивной системы у мужчин и женщин
 • трансплантация костного мозга – альтернативное лечение стволовыми клетками
 • аутизм

Terapie kmenových buněk se skládá z několika fází:

KONZULTACE S ODBORNÍKY, STUDOVÁNÍ HISTORIE CHOROBY
DIAGNOSTIKA A ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍHO LÉČEBNÉHO REŽIMU
VÝBĚR KMENOVÝCH BUNĚK

Materiál odebraný z krve, tukové tkáně nebo kostní dřeně

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

se koná v naší vlastní licencované laboratoři (čištění, kultivace, výběr buněk). Naše kryobanka nám umožňuje zmrazit a uchovat části materiálu pro pozdější použití použití.

APLIKACE BUNĚK DO ORGANISMU

Přistupujeme individuálně ke každému případu a diagnóze, pacient je ošetřen injekcí do postižené oblasti formou lumbální punkce nebo chirurgickou cestou.

Terapie kmenových buněk
Terapie kmenových buněk

Terapie kmenovými buňkami v našem centru má následující výhody:

 • Zabezpečení. Všechny fáze jsou prováděny v přísném souladu s evropskými bezpečnostní protokoly. Materiál pro terapii se odebírá přímo z pacientovi krve nebo tukové tkáně, což vylučuje jeho odmítnutí organismem. Použitá technologie eliminuje riziko rozvoje onkologie, autoimunitní reakce atd.
 • Účinnost. V průběhu let aplikace byly získány zkušenosti s úspěšnou aplikací při léčbě onemocnění neurologických, endokrinních profilů, kardiovaskulárních a reprodukčních systémů, v kosmetologii a traumatologii.
 • Přenositelnost. Nevyžaduje dlouhodobou rehabilitaci nebo ztrátu aktivity. Obnova trvá několik hodin.
+
медработников
+
операций в год
+
пациентов в год
+
иностранных пациентов в год

Добро пожаловать на сайт SLK

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Welcome to our website

We will contact You shortly