Porušení vůně umožňuje detekci skrytých nosičů COVID-19

V sousedním Německu byla anosmie (dočasné vymizení čichu) příznakem u dvou třetin pacientů, kteří byli Covid-19 pozitivní.
Read More